VECTRA E-sales

Nie znaleziono strony

Błąd 404

Podana strona nie została znaleziona


Powodem tego mogą być następujące przyczyny:

  • Kliknięcie w link, który jest nieprawidłowy.
  • Wpisany adres jest nieprawidłowy.
  • Problemy techniczne, które powodują, że w obecnej chwili strona nie może zostać wyświetlona.

Powrót do strony głównej

Dostawca Usług: VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni 81-525, przy Al. Zwycięstwa 253, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy - 331.682.590,00 zł, w całości wpłacony.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: 801 0801 80 lub z tel. kom. 58 74 26 500, e-mail: kontakt@vectra.pl, fax: 58 74 26 600. Opłata za połączenia ze wskazanymi na stronie numerami telefonicznymi wg stawek operatorów.

Powered by Blue Media

Błąd

Super oferta
x